KOORDİNATÖRLÜK MESAJI

Sevgili Öğrenciler,

İnsan hakları gereği herkes eşit şartlarda eğitim almalıdır. Eğitim, öğrenim bir bireyin ufkunun gelişmesi, hayata aktif ve etkili olarak katılıp üretmesi için en önemli temeldir. Bu en temel ihtiyaç için fırsat eşitliği esastır. Bu sebeple, bireyin duyusal veya bedensel bir kısıtlılığı sebebiyle eğitim ve öğrenim hakkından feragat etmesi kabul edilemez. Bireyin sadece bedenindeki bir kısıtlılık nedeniyle geri kalan potansiyel yok sayılamaz ve heba edilemez.

Engellilik sadece kişinin bünyesinde olan bir olgu değildir; çünkü asıl engellilik diğer engeli olmayan bireylerin düşünmeden yarattıkları çevre düzenlemelerinin engel olmasından başka bir şey değildir. Çünkü, bireylere ‘engel’, evrensel standartları düşünmeden çevreyi, binaları inşa eden insanın ta kendisidir. Bugün çevremize baktığımızda insanımıza evde kalmayı tercih ettirecek birçok sebep görebiliriz. Ancak, yakın zamanda bu konuda bazı adımlar atıldığını ve farkındalığın artmakta olduğunu da görmekteyiz. Bu farkındalık Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mevcuttur. Birim olarak amacımız köklü bir eğitim kuruluşu olan üniversitemizde engeli olan öğrencilerimize engelsiz bir eğitim hayatı sağlamaktır. Çok büyük ve birçok kampüse yayılmış olan üniversitemizde bunu sağlamak elbette ki zor olabilir; ancak birim olarak her türlü zorluğa engelsiz bir eğitim sağlamak için varız, ve çalışmaya hep hazır olduk ve hep öyle de kalacağız. Birbirimize destek olarak çok güzel şeyler paylaştık ve başarılara da imza attık ve daha da güzel gelişmeler yaşayacağız. Tüm gayretlerimiz eşit ve engelsiz bir hayat için…

 Saygılarımla, Doç.Dr. Zafer Kütüğ